12121081

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott, Bild, slöjd, Musik, Svenska, Hemkunskap.

Socialt:
Positiv, glad, rolig (busig), omtänksam, snäll,

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] släpper spanska-ämnet fr.o.m. v. 46. du får mer tidöver till läxläsning för övriga ämnen: SO, NO, Hk, En,

Social utveckling:
försöka lugna ner sig lite grann och därmed få ut mer av lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
Vill ha ett bra betyg = G i alla ämnena.

Målsättning på lång sikt:
Ishockey-spelare. Vill gå på speciellt Hockey-gymnasium.[mentor] håller kontakt med undervisande lärare, om hur läget är för [elev] just nu.
Skolans hemsida är uppdaterad, vad gäller läxschema och provschema.

Föräldrar:
Påminna och fråga om läxor o. prov.
Förhöra.

Elev:
Prata mindre på lektionerna.
Läsa läxorna bättre.