12121056

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen

Socialt:
Bra kompis

Kunskapsutveckling:
(Engelska) Matte

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Ta hem böckerna och repetera

Målsättning på lång sikt:
Godkänt i Sv. Eng. MaSkolan:
Påminna om böckerna
Tydligt läxschema! Mentors tid.

Föräldrar:
Påminna om läxor!
Hjälp med att förhöra.

Elev:
Att ta hem böckerna

12121055

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Sv, Bild (De flesta ämnena)

Socialt:
God kamrat. Kan känna av hur andra mår.

Kunskapsutveckling:
Bild

Social utveckling:
ta ledarplats när tillfälle ges.

Målsättning på kort sikt:
Försöka visa mer vad jag kan.

Målsättning på lång sikt:
Nå så långt som möjligt i alla ämnen för att kunna ”välja” när jag vet vad jag vill.Skolan:
Tänka på bra grupper.

Föräldrar:
Fortsätta att stötta!

Elev:
Visa vad du kan!
Fortsätta fokusera på skolan!

12121054

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Språkämnen

Socialt:
Ser andras behov. Vill gärna att andra ska må bra.

Kunskapsutveckling:
Matten, färdigheten. Kännas bättre på lektionerna.

Social utveckling:
Utveckla arbete i grupp!

Målsättning på kort sikt:
fokusera bara på sig själv på matten!

Målsättning på lång sikt:
Kunna samarbeta med alla!Skolan:
Påminna om våra mål
Följa upp våra mål.

Föräldrar:
(se ovan)

Elev:
Fokusera på matten

12121053

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott

Socialt:
Bra kamrat. Se när andra behöver stöd.

Kunskapsutveckling:
Engelska

Social utveckling:
Prata mer.

Målsättning på kort sikt:
Att räcka upp handen minst 1 gång per lektion. )om du kan)

Målsättning på lång sikt:
VG i tre ämnen
Idrott, Spanska och bild.Skolan:
Placering (flytta fram)

Föräldrar:
Påminna om målen!

Elev: Ta mer plats, räcka upp handen!

12121052

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott, Spanska, NO och Ma

Socialt:
Samarbeta
Bra kompis

Kunskapsutveckling:
So och Sv.

Social utveckling:
Vara mer aktiv på lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
Vara mer aktiv på lektionerna.

Målsättning på lång sikt:
Nå MVG i spanska och IdrottSkolan:
Påminna om att vara mer aktiv.
Fråga ibland även om du inte räcker upp handen. NO, Sv, So

Föräldrar:
(se ovan)

Elev:
Räcka upp handen

12121051

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska, Spanska, Matte, vissa delar av Slöjden, SO, Hemkunskap, Musik och NO

Socialt:
Bra kompis
Känner av hur andra mår.
Lyssnar på andra.

Kunskapsutveckling:
Musik Hemkunskap Engelska
Spanska

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Plugga bra till de närmsta proven.

Målsättning på lång sikt:
Bli bättre på att skriva i svenska, engelska och spanskaSkolan:
Mer strukturerade musik lektioner
Grammatik knep-papper. ”lathund”

Föräldrar:
Påminna om målen.

Elev:
Läsa läxor och inför prov.
Fortsätta vara fokuserad och aktiv.

12121050

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Svenska

Socialt:
Omtänksam. Duktig på att lyssna.
Uttrycka sina känslor

Kunskapsutveckling:
Matte.

Social utveckling:
Prata mer på lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen minst en gång/lektion om tillfälle ges.

Målsättning på lång sikt:
Att nå MVG i svenskaSkolan:
Fråga även om du inte räcker upp handen.

Föräldrar:
Påminna om målen!

Elev:
Räcka upp handen.
Fråga (kamratnamn) om hjälp i matten.

12121049

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Sv. So. Ma

Socialt:
Duktig på att lyssna och bry sig om kompisar.

Kunskapsutveckling:
Ma Eng

Social utveckling:
Vara lite ”tystare”

Målsättning på kort sikt:
Fortsätta Koncentrera sig på matten.

Målsättning på lång sikt:
Stärka engelska betyget.
– Delaktighet
– Alltid räcka upp handen när tillfälle ges.Skolan:
Påminna om målen.

Föräldrar:
Påminna om målen.

Elev:
Att vara mer fokuserad.

12121048

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Svenska och Idrott

Socialt:
Ser till att alla är med. Är en bra kompis. Står för vad du tycker.

Kunskapsutveckling:
Engelska

Social utveckling:
Räcka upp handen och prata mer!

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen och prata mer!

Målsättning på lång sikt:
MVG i idrottSkolan:
Fråga även om du inte räcker upp handen.

Föräldrar:
Påminna om målen.

Elev:
Räcka upp handen när tillfälle ges.

12121047

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen

Socialt:
Bra kompis

Kunskapsutveckling:
Engelska, Tyska

Social utveckling:
Äta med kompisar i matsalen.

Målsättning på kort sikt:
Läsa böcker på kvällstid

Målsättning på lång sikt:
Göra alla engelska läxor ordentligt.Skolan:
Förklara vad som behövs göra mer i eng.

Föräldrar:
Hjälpa till med läxor

Elev:
Ta ansvar för läxor