12121049

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Sv. So. Ma

Socialt:
Duktig på att lyssna och bry sig om kompisar.

Kunskapsutveckling:
Ma Eng

Social utveckling:
Vara lite ”tystare”

Målsättning på kort sikt:
Fortsätta Koncentrera sig på matten.

Målsättning på lång sikt:
Stärka engelska betyget.
– Delaktighet
– Alltid räcka upp handen när tillfälle ges.Skolan:
Påminna om målen.

Föräldrar:
Påminna om målen.

Elev:
Att vara mer fokuserad.