12121048

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Svenska och Idrott

Socialt:
Ser till att alla är med. Är en bra kompis. Står för vad du tycker.

Kunskapsutveckling:
Engelska

Social utveckling:
Räcka upp handen och prata mer!

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen och prata mer!

Målsättning på lång sikt:
MVG i idrottSkolan:
Fråga även om du inte räcker upp handen.

Föräldrar:
Påminna om målen.

Elev:
Räcka upp handen när tillfälle ges.