12121050

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Svenska

Socialt:
Omtänksam. Duktig på att lyssna.
Uttrycka sina känslor

Kunskapsutveckling:
Matte.

Social utveckling:
Prata mer på lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen minst en gång/lektion om tillfälle ges.

Målsättning på lång sikt:
Att nå MVG i svenskaSkolan:
Fråga även om du inte räcker upp handen.

Föräldrar:
Påminna om målen!

Elev:
Räcka upp handen.
Fråga (kamratnamn) om hjälp i matten.