12121053

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott

Socialt:
Bra kamrat. Se när andra behöver stöd.

Kunskapsutveckling:
Engelska

Social utveckling:
Prata mer.

Målsättning på kort sikt:
Att räcka upp handen minst 1 gång per lektion. )om du kan)

Målsättning på lång sikt:
VG i tre ämnen
Idrott, Spanska och bild.Skolan:
Placering (flytta fram)

Föräldrar:
Påminna om målen!

Elev: Ta mer plats, räcka upp handen!