12121057

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska och svenska

Socialt:
Omtänksam lyhörd. Diplomatisk

Kunskapsutveckling:
Matte
So

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att öka förståelsen i spanska.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i eng + sv.Skolan:
Finns möjlighet att sitta mer ostört under matte-lektionerna.

Föräldrar:
– (deltog ej)

Elev:
Fokusera på skolarbetet under lektionerna. Planera hemarbetet.

12121094

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en ambitiös elev som kommer i tid, har material med sig och tar ansvar för sin inlärning.
[elev] är duktig på idrott/fotboll
3 mål > Grattis

Socialt:
Är alltid trevlig och kan samarbeta med alla i klassen. [elev] är en bra kompis o. ställer upp för de andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Förbättring i ämnet Sv. Läsning, redovisning

Social utveckling:
[elev] kan försöka bli lite tuggare!
Tro på sig själv!

Målsättning på kort sikt:
Glöm inte läxorna!

Målsättning på lång sikt:
Jobba lite bättre på sv. kanske höja betyget!?Skolan:
lärarna finns på plats! Våga fråga!

Föräldrar kan:
lyssna på läxorna, prata med Niklas om uppgifterna.

Elev:
Niklas kommer ihåg läxan och tar hem uppgifterna till prov i god tid.
Obs – Läsning!

12121151

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
10-kompisarna, tvillingarna

Socialt:
Hjälpsam
En person att lita på

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Räkna tal upp till 100.
Läsa texter.

Social utveckling:
Uthållighet

Målsättning på kort sikt:
Klockan, halvtimme
Räkna pengar;
Lilla subtraktionstabellen.

Målsättning på lång sikt:
Flyt i läsningen.Skolan:
Träna läsning; [namn] (spec.lär)

Föräldrar
Räkna pengar,
Klockan

Elev:
Läser varje dag 1 sida
Skriver varje dag 2 meningar
Träna uthållighet.

12121150

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Skriver väl.

Socialt:
Arbetar koncentrerat.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Öka läshastigheten.

Social utveckling:
tala med starkare röst.

Målsättning på kort sikt:
Lilla subtraktionstabellen.
Läsa Nivå 5 Stjärnsvenska.

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:an.Skolan:
Träna läsning.
2-min.papper Lilla minus

Föräldrar:
Läsa och räkna,

Elev:
Läsa böcker
Ta hem matteläxa,

12121149

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
+, -, tiokompisarna
Gott ordförråd

Socialt:
Hjälpsam

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsning

Social utveckling:
Koncentration

Målsättning på kort sikt:
Veckodagar
Känna igen och kunna skriva alla bokstäver.

Målsättning på lång sikt:
Kunna läsa med flyt.Skolan:
Träna bokstäver Spec.lär
Träna läsning

Föräldrar:
Läsprojekt (läsa varje dag 1 sid)
Skriva 2 meningar varje dag.
Veckodagarna

ElevBokstäver
Siffror

12121148

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Läser gärna böcker.
Skriver noggrannt.

Socialt:
En person som man kan lita på.
Tar ansvar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Klockan,
Huvudräkning

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Räkna pengar,
Klockan
Bli säker på 10-kompisarna. 17/1 -07

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:anSkolan:
2 minuterspapper (huvudräkning)
Klockan

Föräldrar:
Klockan
Pengar

Elev:
Räkna pengar.
Träna klockan.

12121147

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Matte

Socialt:
Bra kompis,
Hjälpsam,
tar ansvar

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsa textremsorna på TV.
Flyt i läsningen.

Social utveckling:
Våga ta större plats, prata mer,

Målsättning på kort sikt:
Klockan
Multiplikation – 5:ans tabell

Målsättning på lång sikt:
2:ans målSkolan:
Tabellbok
Träna läsning

Föräldrar:
Klockan

Elev:
Läsa textremsorna på TV
Klockan

12121146

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Nyfiken, aktiv, försöker alltid, med i diskussioner

Socialt:
Delar med sig

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre i matematik och spanska.
Vill ha bättre struktur i sitt arbete. Klarare instruktioner från lärare.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:

Målsättning på lång sikt:
Starkare i svenska.Skolan:
[lärare] gör tester med [elevens initial] för att närmare se hur [elevens initial] ligger till.
[lärare] hör av sig till [mamma] hur det går på tester.

Föräldrar:
fortsätta jobba och hjälpa [elevens initial] hemma.

Elev:
Vara extra noga med att läsa igenom instruktioner.
Dubbelkolla med lärare så att han förstått.
Lyssna noga.

12121145

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Lär sig fort. Nyfiken.
Kommer ihåg.
Vill lära in saker.

Socialt:
Tänker på andra.
Visar hänsyn.
Visar respekt.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Högre fokusering på Bilden.
Bli mer aktiv i grupparbeten.

Social utveckling:
Våga prata lite mer på raster. Även med andra än de i klassen.

Målsättning på kort sikt:
Trivas bättre.

Målsättning på lång sikt:
Få högre betygSkolan:
Få fart på [elev] i arbetet.

Föräldrar:
Uppmuntra.

Elev:
Välja ett annat bord än kompisarna på Bilden.
Försöka få upp tempot direkt i arbete. Göra en klar arbetsfördelning.