13131006

[Elev] vill bli bättre på att utnyttja lektionstiden.

Bli bättre på att se vilken nytta som utbildningen har för framtiden.Skolans åtagande: Se till att [elev] har tydliga ramar och vet var han ska vara.
[Elev]s ansvar: Att medvetet söka lugn och koncentration.

Skolans åtagande: Att koppla samman ämnen med framtida studier och yrkesliv.
[Elev]s ansvar: Att aktivt sträva efter att se framåt och att tänka positivt.
Hemmets ansvar: Att på ett positivt sätt hjälpa [elev] att se vägar in i framtiden genom diskussioner om olika möjligheter.

13131003

* Engelskan: Bibehålla och utveckla med mer avancerade uppgifter

* Göra sitt bästa i allt.

* Bild: Tänk till en extra gång om det är ”klart”.* Diskussion med [lärare] om tillvägagångssätt. (Föräldrarna tar gärna del i detta)

* Kämpa på. Koncentration. Disciplin.

* Reflektera över det man gör.
Uppföljning: Nästa utv. samtal.

13131001

Att få tilltro till sin förmåga att fantisera.
Bättre läsflyt och säkerhet.Att spontant få skriva egna berättelser. Eftersom [elev] har lätt för att skriva tror vi att läsningen blir lättare.[elev]
[lärare]
[namn]

13131000

att få en säkerhet och läsflyt när han läser.Ta vara på [elev]s intresse flör att skriva. Han ska få skriva egna berättelser.
Genom skrivningen tror vi att hans läsning förstärks.[elev]
[lärare]

11111044

1. Komma igång med arbetet.
2. Försöka stanna i klassrummet.
3. Bemöta andra bättre.1. Ta fram sakerna.
1. Ha planeringsschema, följa schemat
2. Läsa, MP3-spelare
3. Tänka efter vad man säger och gör.1. [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare], [namn], musik, spelare
3. [elev].

11111043

1. Koncentrera dig bättre.
2. Bättre attityd, bemötande.
3. Läsa bättre.1. Räcka upp handen. – Inte prata rakt ut.
2. Inte kaxsa sig.
3. Läsa en halvtimme varje dag ca 19.30-20.00.
Läsa högt och tyst i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare], Mamma [namn].

11111042

* Bli bättre på gångertabellerna, (6-9).
* Bli bättre läsare.
* Bli bättre på engelska uttal.* Öva på tabellerna hemma, I skolan.
* Läsa mer varje kväll hemma. Kortträning i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa långsamt.
* Säga ord och texter högt. Lyssna på engelska skivor hemma.* 1. [elev], Morföräldrar.
[lärare].
2. [elev], Mormor, [lärare].
3. [elev], morfar, [lärare].

11111038

1. Bättre berättelser med bättre röd tråd.
2. Bli ännu bättre (Ma)
3. Inte gå omkring så mycket.
* Motorsport. Musik1. Skriva mer, tänka på röda tråden och personerna. Läs igenom innan du börjar skriva.
2. Fortsätta som nu.
3. Få ett eget xxx [oläsligt].
Förbereda sig bättre.1. 1. [elev], [lärare].
2. [elev.
3. [elev], [lärare].

11111033

1. Koncentrera mig bättre.
2. Läsförståelse (Bättre)
3. Bättre uttal i engelska1. Bara jobba med mitt.
Inte vända mig bakåt. – Sitta längt bak.
Inte prata rakt ut – Räcka upp handen.
2. Fråga efter läsning + i skolan.
3. Läsa orden och texterna högt. hemma + i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev], föräldrar, [lärare].
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111031

1. Utvecklas i matematik.
2. Träna fantasin.
3. Utvecklas i SO.
* Brasilien1. Få andra böcker.
2. Skriva berättelser, få början. bilder. Hitta på berättelser hemma.
3. Få extrauppgifter.1. [elev], ansvarig lärare.
2. [elev], föräldrar [lärare].
3. [elev], [lärare].