11111044

1. Komma igång med arbetet.
2. Försöka stanna i klassrummet.
3. Bemöta andra bättre.1. Ta fram sakerna.
1. Ha planeringsschema, följa schemat
2. Läsa, MP3-spelare
3. Tänka efter vad man säger och gör.1. [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare], [namn], musik, spelare
3. [elev].