13131000

att få en säkerhet och läsflyt när han läser.Ta vara på [elev]s intresse flör att skriva. Han ska få skriva egna berättelser.
Genom skrivningen tror vi att hans läsning förstärks.[elev]
[lärare]