13131001

Att få tilltro till sin förmåga att fantisera.
Bättre läsflyt och säkerhet.Att spontant få skriva egna berättelser. Eftersom [elev] har lätt för att skriva tror vi att läsningen blir lättare.[elev]
[lärare]
[namn]