11111043

1. Koncentrera dig bättre.
2. Bättre attityd, bemötande.
3. Läsa bättre.1. Räcka upp handen. – Inte prata rakt ut.
2. Inte kaxsa sig.
3. Läsa en halvtimme varje dag ca 19.30-20.00.
Läsa högt och tyst i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare], Mamma [namn].