11111038

1. Bättre berättelser med bättre röd tråd.
2. Bli ännu bättre (Ma)
3. Inte gå omkring så mycket.
* Motorsport. Musik1. Skriva mer, tänka på röda tråden och personerna. Läs igenom innan du börjar skriva.
2. Fortsätta som nu.
3. Få ett eget xxx [oläsligt].
Förbereda sig bättre.1. 1. [elev], [lärare].
2. [elev.
3. [elev], [lärare].