11111037

1. Tala högre.
2. skriva snyggare.
3. Stava bättre.
4. Hänga med i engelskan och matematiken1. Tro på dig själv. – Träna
2. Spela in på band – hemma.
2. Tänka på hur du håller pennan mot långfingret.
3. Få orden som blir fel i berättelsen i läxa.
4. Jobba på, göra läxorna, ta hem, Lyssna1. [elev], Mamma,
[lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare].
4. [elev], Mamma, [lärare].