11111036

* Få bättre lässtrategier – Läsa bättre.
* få bättre stavningsstrategi.
* vara ifatt ni matte.*Läsa enligt strategierna. Hemma och i skolan > träna
* Träna enligt stavningsstrategier.
* Få förberett material.
* Ta hem mattebokoen varje dag.* 1. [elev], [lärare], Föräldrar.
2. [elev], [lärare]. Föräldra.
3. [elev], Föräldrar, [lärare].