11111035

1. Bli bättre på att läsa högt
2. Bättre uttal.
3. Bli fokuserad på matematiklektionerna.

* Läsa mera om djur.1. Läsa högt varje kväll hemma med inlevelse.
1. Försöka slappna av när du läser högt i skolan.
2. Läsa eng. högt. Hemma och i skolan. Lyssna på engelska . på DD – hemma.
3. Inte tänka på annat1. [elev], Föräldrar.
* [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare]. Föräldrar.
3. [elev].