11111034

1. Skriva snyggare
2. Läsa och tala högre och tydligare
3. Ma – Kunna 8:ans och 6:ans tabeller
4. Bli bättre på uttal
* Extrabok i Matte.1. Träna mera. Skriva långsammare.
2. Tänka på att läsa och tala högt och tydligt.
3. Träna hemma.
4. Läsa högt och långsamt. i skolan och hemma. Ta hem textboken1. [elev].
2. [elev], [lärare].
3. [elev], Mamma.
4. [elev], [lärare], Mamma.