11111033

1. Koncentrera mig bättre.
2. Läsförståelse (Bättre)
3. Bättre uttal i engelska1. Bara jobba med mitt.
Inte vända mig bakåt. – Sitta längt bak.
Inte prata rakt ut – Räcka upp handen.
2. Fråga efter läsning + i skolan.
3. Läsa orden och texterna högt. hemma + i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev], föräldrar, [lärare].
3. [elev], Föräldrar, [lärare].