12121141

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bra backning hemma.
Bra på språk, känner att det är lätt att lära sig.

Socialt:
Har kompisar. Inga problem.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Lite orolig för att svara fel.

Social utveckling:
Jobba mot att bli bättre på att ta kritik.

Målsättning på kort sikt:
Prata mer, räcka upp handen mer.
Matematik – visa mer för [mentors initialer]

Målsättning på lång sikt:
Planera mera, speciellt vad gäller läxor.Skolan:
Uppmärksamma [elev] på matten.

Föräldrar:
Fortsätta stötta [elev] hemma och hjälpa till med läxor.

Elev:
Det är bara att göra det! (Räcka upp handen)
Verkligen [understuket] prata med [mentors initialer] på matten.

12121139

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott.
Vill lära sig.
Tycker det går bra på prov.

Socialt:
Glad och uppmuntrande.
Hjälpsam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill lära sig fördjupa sig mer.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Prata mer på språklektionerna.
Att läsa kortare texter och berätta om dem.

Målsättning på lång sikt:
Sköta läxorna bättre.
Läsa mer.Skolan:
Påminna.

Föräldrar:
Lyssna.

Elev:
Berätta.

12121014

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
duktig på matte – kan multipl.tab. t.o.m. 10 – bra på problemlösning, bra taluppf.
läser och förstår mkt. bra

– Socialt:
tar bra ansvar för läxor, ordningsam
är aldrig inblandad i konflikter

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
utveckla skrivandet, sagor berättelser och recensioner

– Social utveckling:
att koncentrera sig bättre
bli bättre på att vara tyst i saml.

Målsättning på kort sikt:
skriva berättelser
träna och att bli bra på att anv. stora skiljet.
kunna skriva recension till en biblioteksbok.

Målsättning på lång sikt:
Att kunna skriva texter med rätt skiljetecken och stor bokstav.Skolan:
hjälper till med mtr.

Föräldrar:
lyssna när du läser

Elev:
ta ansvar för att vara tyst i saml.

12121011

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: Bra på att läsa böcker, även ty.
Skriva låtar, Kulvagnen
Ma: Räkna + och -, bra på problemlösning

– Socialt:
Tala tydligt och lugnt, läsa lugnt,
Bra på att lyssna
Du är en person man kan lita på.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: Låna tjockare böcker
skriva fina bokstäver
Ma: Klockans minuter, multiplikation

– Social utveckling:
Att följa dem. beslut.

Målsättning på kort sikt:
Träna klockans minuter
Läs tjocka böcker
Multiplikation tabell 2, 5

Målsättning på lång sikt:
Målen i åk 2 Skolan:
Namn 1 Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev
Namn

12121022

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
vilja att arbeta och lära sig
läser bra (nivå 5) har bra läsförståelse

– Socialt:
hjälpsam, kamratlig – fungerar med vilka kompisar som helst –
trevlig elev

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
skrivutvecklingen – Att skriva berättelser[?]
stavning

-Social utveckling:

Målsättnig på kort sikt:
att kunna stava vanl. ord ex. blåa lådor
att skriva små berättelser
att lösa korsord

Målsättning på lång sikt:
att kunna skriva en recension
att kunna läsa en faktatext och skriva om det.Skolan:
ta fram lämpligt mtr.

Föräldrar:
skriva berättelser hemma
lyssna på läsning

Elev:
ta ansvar för att försöka stava rätt och skriva fint

12121020

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
vilja att arbeta i skolan
känner lust att lära

– Socialt:
glad och positiv

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
att kunna skriva små berättelser
att utv. läsfärdigh.

-Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
att kunna skriva en text till en bild
att kunna läsa nivå 4 flytande
att kunna lösa enkla korsord

Målsättning på lång sikt:
att kunna läsa nivå 5Skolan:
träna läsn. i skolan
ta fram olika mtr.

Föräldrar:
lyssna vid läsningen varje kväll

Elev:
ta ansvar för att läsa varje kväll

12121010

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Bra på att läsa Antons bok, låneböcker
Bra på att skriva meningar med stor bokstav och punkt
Ma: räkna +, Problemlösning

– Socialt:
Bra på att hjälpa kompisar, bra på att lyssna i ringen.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: Skriva Saga och 1 låt (dikt)
fortsätta läsa varje dag
Ma: träna på månadernas namn (Kan som 14/12 -06)
träna på minustal

– Social utveckling:
Träna på att komma ihåg saker och läxor [”komma ihåg saker och läxor” är understruket] .

Målsättning på kort sikt:
Skriva 1 saga, skriva 1 låt
läsa varje dag
träna månadernas namn
träna minustal

Målsättning på lång sikt:
Klara målen för åk 2 Skolan:
Namn 1, Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev:
Namn