11111037

1. Tala högre.
2. skriva snyggare.
3. Stava bättre.
4. Hänga med i engelskan och matematiken1. Tro på dig själv. – Träna
2. Spela in på band – hemma.
2. Tänka på hur du håller pennan mot långfingret.
3. Få orden som blir fel i berättelsen i läxa.
4. Jobba på, göra läxorna, ta hem, Lyssna1. [elev], Mamma,
[lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare].
4. [elev], Mamma, [lärare].

11111036

* Få bättre lässtrategier – Läsa bättre.
* få bättre stavningsstrategi.
* vara ifatt ni matte.*Läsa enligt strategierna. Hemma och i skolan > träna
* Träna enligt stavningsstrategier.
* Få förberett material.
* Ta hem mattebokoen varje dag.* 1. [elev], [lärare], Föräldrar.
2. [elev], [lärare]. Föräldra.
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111035

1. Bli bättre på att läsa högt
2. Bättre uttal.
3. Bli fokuserad på matematiklektionerna.

* Läsa mera om djur.1. Läsa högt varje kväll hemma med inlevelse.
1. Försöka slappna av när du läser högt i skolan.
2. Läsa eng. högt. Hemma och i skolan. Lyssna på engelska . på DD – hemma.
3. Inte tänka på annat1. [elev], Föräldrar.
* [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare]. Föräldrar.
3. [elev].

11111034

1. Skriva snyggare
2. Läsa och tala högre och tydligare
3. Ma – Kunna 8:ans och 6:ans tabeller
4. Bli bättre på uttal
* Extrabok i Matte.1. Träna mera. Skriva långsammare.
2. Tänka på att läsa och tala högt och tydligt.
3. Träna hemma.
4. Läsa högt och långsamt. i skolan och hemma. Ta hem textboken1. [elev].
2. [elev], [lärare].
3. [elev], Mamma.
4. [elev], [lärare], Mamma.

11111033

1. Koncentrera mig bättre.
2. Läsförståelse (Bättre)
3. Bättre uttal i engelska1. Bara jobba med mitt.
Inte vända mig bakåt. – Sitta längt bak.
Inte prata rakt ut – Räcka upp handen.
2. Fråga efter läsning + i skolan.
3. Läsa orden och texterna högt. hemma + i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev], föräldrar, [lärare].
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111032

1. Reflektera över inlärning och inlärningsmetoder.
2. Samarbeta bättre.
3. Få bättre inställning till matte1. Genom att reflektera i planeringskalendern
2. Diskutera med andra. Lyssna på andra.
3. Tänka positivit. Tänka på användningen.1. [elev], [lärare]
2. [elev], [lärare].
3. [elev], [lärare]. pappa.

11111031

1. Utvecklas i matematik.
2. Träna fantasin.
3. Utvecklas i SO.
* Brasilien1. Få andra böcker.
2. Skriva berättelser, få början. bilder. Hitta på berättelser hemma.
3. Få extrauppgifter.1. [elev], ansvarig lärare.
2. [elev], föräldrar [lärare].
3. [elev], [lärare].

11111030

1. [elev] läser 15 min varje dag ca 18.00 hemma.
2. [elev] läser en bestämd bok i skolan. (högt och tyst).
3. kunna koncentrera sig bättre.1. [elev] läser hemma
2. [elev] läser högt och tyst i skolan.
3. Inte gå runt, sitta själv långt fram. Räcka upp handen, sitta själv. ”Strunta” i andra.1. [elev], mamma. pappa
2. [elev], [lärare].
3. [elev], Ansvarig lärare.

11111029

1. Bli bättre på att hålla reda på vad läxan är.
2. Stava bättre.1. du får ett kopiert papper med läxorna. Med ord och sidor.
2. Rätta berättelserna efter att du skrivit. – Läs igen. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Träna på kort files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Ringa -in -övning.1. [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare].

11111028

* Bli bättre på minus och gånger. (6-8)
* Skriva snggare
* Bättre stavning
* Djur* Träna minus på papper. Hemma och i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Öva tabellerna hemma och i skolan.
* Tänka på hur jag håller pennan. skriva långsamt – mellanrum mellan orden och bokstäverna. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa mera, ord i berättelsen som läxa.* [elev], Föräldrar, [lärare]
* [elev], [lärare]. Föräldrar.