11111028

* Bli bättre på minus och gånger. (6-8)
* Skriva snggare
* Bättre stavning
* Djur* Träna minus på papper. Hemma och i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Öva tabellerna hemma och i skolan.
* Tänka på hur jag håller pennan. skriva långsamt – mellanrum mellan orden och bokstäverna. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa mera, ord i berättelsen som läxa.* [elev], Föräldrar, [lärare]
* [elev], [lärare]. Föräldrar.