11111044

1. Komma igång med arbetet.
2. Försöka stanna i klassrummet.
3. Bemöta andra bättre.1. Ta fram sakerna.
1. Ha planeringsschema, följa schemat
2. Läsa, MP3-spelare
3. Tänka efter vad man säger och gör.1. [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare], [namn], musik, spelare
3. [elev].

11111043

1. Koncentrera dig bättre.
2. Bättre attityd, bemötande.
3. Läsa bättre.1. Räcka upp handen. – Inte prata rakt ut.
2. Inte kaxsa sig.
3. Läsa en halvtimme varje dag ca 19.30-20.00.
Läsa högt och tyst i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare], Mamma [namn].

11111042

* Bli bättre på gångertabellerna, (6-9).
* Bli bättre läsare.
* Bli bättre på engelska uttal.* Öva på tabellerna hemma, I skolan.
* Läsa mer varje kväll hemma. Kortträning i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa långsamt.
* Säga ord och texter högt. Lyssna på engelska skivor hemma.* 1. [elev], Morföräldrar.
[lärare].
2. [elev], Mormor, [lärare].
3. [elev], morfar, [lärare].

11111041

1. Bli bättre på gångertabellen.
2. Bli bättre på att stava.
3. [elev] ska bli bättre på att göra läxorna.1. Träna på gångertabellen varje dag. Hemma + skolan
Träna på datorn. hemma. Ha en lapp på bänken.
2. Läsa, övningar på blad, övningskort.
3. Gör läxorna direkt.1. [elev], föräldrar, ansvarig lärare.
2. [elev], föräldrar, [lärare].
3. [elev], föräldrar, [lärare].

11111040

1. Tro mera på sig själv.
2. Läsförståelse.
3. få bättre uttal i engelska.1. Strunta i andra. Jobba i matte. räcka upp handen (Ma). files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Jobba med veckans ord.
2. Läsa varje dag. högt och tyst. Fråga frågor + i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa långsamt.
3. Läsa engelska högt. Hemma + i skolan.
Film, musik.1. [elev], Föräldrar, Lärare,
[lärare].
2. [elev], Föräldrarna, [lärare].
3. [elev], Föräldrarna, [lärare]. Ingen underskrift alls!
därför heller ingen kunskap om medverkande förälder.

11111039

1. Stava bättre
2. Bättre uttal i engelska
3. bli säkrare i ma + öva gångartstabellen
* Hundar1. Läsa mera, både högt och tyst.
Hemma och i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Tänka på stavningen i berättelser.
2. Läsa engelska högt hemma och i skolan.
3. Jobba hemma + Fortsätta. + träna på gångertabellen.1. [elev], [lärare], Föräldrar.
2. [elev], Föräldrar, [lärare].
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111038

1. Bättre berättelser med bättre röd tråd.
2. Bli ännu bättre (Ma)
3. Inte gå omkring så mycket.
* Motorsport. Musik1. Skriva mer, tänka på röda tråden och personerna. Läs igenom innan du börjar skriva.
2. Fortsätta som nu.
3. Få ett eget xxx [oläsligt].
Förbereda sig bättre.1. 1. [elev], [lärare].
2. [elev.
3. [elev], [lärare].

11111037

1. Tala högre.
2. skriva snyggare.
3. Stava bättre.
4. Hänga med i engelskan och matematiken1. Tro på dig själv. – Träna
2. Spela in på band – hemma.
2. Tänka på hur du håller pennan mot långfingret.
3. Få orden som blir fel i berättelsen i läxa.
4. Jobba på, göra läxorna, ta hem, Lyssna1. [elev], Mamma,
[lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare].
4. [elev], Mamma, [lärare].

11111036

* Få bättre lässtrategier – Läsa bättre.
* få bättre stavningsstrategi.
* vara ifatt ni matte.*Läsa enligt strategierna. Hemma och i skolan > träna
* Träna enligt stavningsstrategier.
* Få förberett material.
* Ta hem mattebokoen varje dag.* 1. [elev], [lärare], Föräldrar.
2. [elev], [lärare]. Föräldra.
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111035

1. Bli bättre på att läsa högt
2. Bättre uttal.
3. Bli fokuserad på matematiklektionerna.

* Läsa mera om djur.1. Läsa högt varje kväll hemma med inlevelse.
1. Försöka slappna av när du läser högt i skolan.
2. Läsa eng. högt. Hemma och i skolan. Lyssna på engelska . på DD – hemma.
3. Inte tänka på annat1. [elev], Föräldrar.
* [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare]. Föräldrar.
3. [elev].