13131006

[Elev] vill bli bättre på att utnyttja lektionstiden.

Bli bättre på att se vilken nytta som utbildningen har för framtiden.Skolans åtagande: Se till att [elev] har tydliga ramar och vet var han ska vara.
[Elev]s ansvar: Att medvetet söka lugn och koncentration.

Skolans åtagande: Att koppla samman ämnen med framtida studier och yrkesliv.
[Elev]s ansvar: Att aktivt sträva efter att se framåt och att tänka positivt.
Hemmets ansvar: Att på ett positivt sätt hjälpa [elev] att se vägar in i framtiden genom diskussioner om olika möjligheter.

13131005

[Elev] vill bli bättre på att inte ställa oroimliga krav på sig själv.

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.Skolans åtagande: att tydliggöra de krav som gäller i de olika ämnena och säkerställa att [elev] blir medveten om var hon befinner sig i förhållande till målen i respektive ämne.

Skolans åtagande: Ge möjlighet till diskussion och reflektion samt ge en god respons på det som kommer fram.
[Elev]s ansvar: Att medvetet arbeta för att synliggöra sin förståelse och aktivt ta del i olika diskussioner.
Hemmets ansvar: Att hjälpa och stödja [elev].

13131004

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.

Att utveckla sin förmåga att planera sitt arbete.Skolans ansvar: Att ge tillfälle till diskussioner samt ge konstruktiva framåtsyftande råd.
[Elev]s ansvar: Att aktivt ta tillvara på de tillfälle, både spontanta och planerade, som erbjuds för diskussion.
Hemmets ansvar: Att aktivt stötta och stödja.

Skolans ansvar: Att tillhandahålla tydliga instruktioner och ramar.
[Elev]s ansvar: Att ta tillvara på information samt se till at få information som eventuellt har missats.

13131003

* Engelskan: Bibehålla och utveckla med mer avancerade uppgifter

* Göra sitt bästa i allt.

* Bild: Tänk till en extra gång om det är ”klart”.* Diskussion med [lärare] om tillvägagångssätt. (Föräldrarna tar gärna del i detta)

* Kämpa på. Koncentration. Disciplin.

* Reflektera över det man gör.
Uppföljning: Nästa utv. samtal.

13131002

bli mer akriv vid muntliga diskussioner
höras mer.

Bra betyg i kärnämnena
Ändra inställningen till Fymindre grupper
diskussioner tjejer – tjejer
bygga upp självförtroende

positiv

Uppföljning: senast ”utvecklingss. vt 07

12121057

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska och svenska

Socialt:
Omtänksam lyhörd. Diplomatisk

Kunskapsutveckling:
Matte
So

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att öka förståelsen i spanska.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i eng + sv.Skolan:
Finns möjlighet att sitta mer ostört under matte-lektionerna.

Föräldrar:
– (deltog ej)

Elev:
Fokusera på skolarbetet under lektionerna. Planera hemarbetet.

12121094

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en ambitiös elev som kommer i tid, har material med sig och tar ansvar för sin inlärning.
[elev] är duktig på idrott/fotboll
3 mål > Grattis

Socialt:
Är alltid trevlig och kan samarbeta med alla i klassen. [elev] är en bra kompis o. ställer upp för de andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Förbättring i ämnet Sv. Läsning, redovisning

Social utveckling:
[elev] kan försöka bli lite tuggare!
Tro på sig själv!

Målsättning på kort sikt:
Glöm inte läxorna!

Målsättning på lång sikt:
Jobba lite bättre på sv. kanske höja betyget!?Skolan:
lärarna finns på plats! Våga fråga!

Föräldrar kan:
lyssna på läxorna, prata med Niklas om uppgifterna.

Elev:
Niklas kommer ihåg läxan och tar hem uppgifterna till prov i god tid.
Obs – Läsning!

12121146

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Nyfiken, aktiv, försöker alltid, med i diskussioner

Socialt:
Delar med sig

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre i matematik och spanska.
Vill ha bättre struktur i sitt arbete. Klarare instruktioner från lärare.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:

Målsättning på lång sikt:
Starkare i svenska.Skolan:
[lärare] gör tester med [elevens initial] för att närmare se hur [elevens initial] ligger till.
[lärare] hör av sig till [mamma] hur det går på tester.

Föräldrar:
fortsätta jobba och hjälpa [elevens initial] hemma.

Elev:
Vara extra noga med att läsa igenom instruktioner.
Dubbelkolla med lärare så att han förstått.
Lyssna noga.

12121145

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Lär sig fort. Nyfiken.
Kommer ihåg.
Vill lära in saker.

Socialt:
Tänker på andra.
Visar hänsyn.
Visar respekt.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Högre fokusering på Bilden.
Bli mer aktiv i grupparbeten.

Social utveckling:
Våga prata lite mer på raster. Även med andra än de i klassen.

Målsättning på kort sikt:
Trivas bättre.

Målsättning på lång sikt:
Få högre betygSkolan:
Få fart på [elev] i arbetet.

Föräldrar:
Uppmuntra.

Elev:
Välja ett annat bord än kompisarna på Bilden.
Försöka få upp tempot direkt i arbete. Göra en klar arbetsfördelning.