13131006

[Elev] vill bli bättre på att utnyttja lektionstiden.

Bli bättre på att se vilken nytta som utbildningen har för framtiden.Skolans åtagande: Se till att [elev] har tydliga ramar och vet var han ska vara.
[Elev]s ansvar: Att medvetet söka lugn och koncentration.

Skolans åtagande: Att koppla samman ämnen med framtida studier och yrkesliv.
[Elev]s ansvar: Att aktivt sträva efter att se framåt och att tänka positivt.
Hemmets ansvar: Att på ett positivt sätt hjälpa [elev] att se vägar in i framtiden genom diskussioner om olika möjligheter.

13131005

[Elev] vill bli bättre på att inte ställa oroimliga krav på sig själv.

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.Skolans åtagande: att tydliggöra de krav som gäller i de olika ämnena och säkerställa att [elev] blir medveten om var hon befinner sig i förhållande till målen i respektive ämne.

Skolans åtagande: Ge möjlighet till diskussion och reflektion samt ge en god respons på det som kommer fram.
[Elev]s ansvar: Att medvetet arbeta för att synliggöra sin förståelse och aktivt ta del i olika diskussioner.
Hemmets ansvar: Att hjälpa och stödja [elev].

13131004

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.

Att utveckla sin förmåga att planera sitt arbete.Skolans ansvar: Att ge tillfälle till diskussioner samt ge konstruktiva framåtsyftande råd.
[Elev]s ansvar: Att aktivt ta tillvara på de tillfälle, både spontanta och planerade, som erbjuds för diskussion.
Hemmets ansvar: Att aktivt stötta och stödja.

Skolans ansvar: Att tillhandahålla tydliga instruktioner och ramar.
[Elev]s ansvar: Att ta tillvara på information samt se till at få information som eventuellt har missats.

13131003

* Engelskan: Bibehålla och utveckla med mer avancerade uppgifter

* Göra sitt bästa i allt.

* Bild: Tänk till en extra gång om det är ”klart”.* Diskussion med [lärare] om tillvägagångssätt. (Föräldrarna tar gärna del i detta)

* Kämpa på. Koncentration. Disciplin.

* Reflektera över det man gör.
Uppföljning: Nästa utv. samtal.

13131002

bli mer akriv vid muntliga diskussioner
höras mer.

Bra betyg i kärnämnena
Ändra inställningen till Fymindre grupper
diskussioner tjejer – tjejer
bygga upp självförtroende

positiv

Uppföljning: senast ”utvecklingss. vt 07

13131001

Att få tilltro till sin förmåga att fantisera.
Bättre läsflyt och säkerhet.Att spontant få skriva egna berättelser. Eftersom [elev] har lätt för att skriva tror vi att läsningen blir lättare.[elev]
[lärare]
[namn]

13131000

att få en säkerhet och läsflyt när han läser.Ta vara på [elev]s intresse flör att skriva. Han ska få skriva egna berättelser.
Genom skrivningen tror vi att hans läsning förstärks.[elev]
[lärare]

11111044

1. Komma igång med arbetet.
2. Försöka stanna i klassrummet.
3. Bemöta andra bättre.1. Ta fram sakerna.
1. Ha planeringsschema, följa schemat
2. Läsa, MP3-spelare
3. Tänka efter vad man säger och gör.1. [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare], [namn], musik, spelare
3. [elev].

11111043

1. Koncentrera dig bättre.
2. Bättre attityd, bemötande.
3. Läsa bättre.1. Räcka upp handen. – Inte prata rakt ut.
2. Inte kaxsa sig.
3. Läsa en halvtimme varje dag ca 19.30-20.00.
Läsa högt och tyst i skolan.1. [elev], [lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare], Mamma [namn].

11111042

* Bli bättre på gångertabellerna, (6-9).
* Bli bättre läsare.
* Bli bättre på engelska uttal.* Öva på tabellerna hemma, I skolan.
* Läsa mer varje kväll hemma. Kortträning i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa långsamt.
* Säga ord och texter högt. Lyssna på engelska skivor hemma.* 1. [elev], Morföräldrar.
[lärare].
2. [elev], Mormor, [lärare].
3. [elev], morfar, [lärare].