11111003

att bli säker på digital tid
att bli säkrare på problemlösning i matematikextra övningar
övningar vid datorn
träning i hemmet[lärarens namn]
[elevens namn]
[vårdnadshavares namn]

12121136

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är mycket duktig i ma och en.
[elev] kan framföra sina åsikter för det mesta på ett bra sätt. (elev) är självständig.

Socialt:
[elev] trivs och har kompisar i klassen
Samarbetar oftast bra och är mycket självständig.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Delta mer aktivt i de flesta ämnen.
[elev] ska försöka vara mer muntligt aktiv i spanska.

Social utveckling:
Träna på att våga visa att jag kan vara hjälpsam och omtänksam.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka säga några meningar på spanska, på varje lekt fr o m v 46.

Målsättning på lång sikt:
[elev] ska vara mer engagerad på lektioner,
Visa mer sina förmågor; delta aktivt diskussioner.Skolan:
Vi kan uppmuntra och stötta [elev] på lektionerna till mer aktivitet.

Föräldrar:
Fortsätta att stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Jobba mot de målsättningar vi satt upp idag.

12121101

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Är i tid med material.
Tar ansvar för inlärningen i skolan
[elev] är lugn o. stör ej undervisningen.

Socialt:
Är bra på samarbete i de flesta ämnen.
Han är bra kompis, men går undan ibland
Trivs ändå i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] står just nu i G
Han vill försöka höja till VG i ”So”

Social utveckling:
HK – [namn] ? ev samtal i gruppen
Försöka få mer kontakt med [namn], [namn].

Målsättning på kort sikt:
Bättre läxläsning!
Mer muntlig aktivitet, öka deltagandet!

Målsättning på lång sikt:
Höja motivationen!Skolan:
Påminna ibland om läxor, motivation!

Föräldrar kan:
Öva med [elev]
läsa läxorna
kolla tiden!

Elev skall:
Ta anvar för läxorna! Dvs. ta alltid hem böcker o. material o. plugga med familjen minst 15 min om dagen!

12121093

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Egentligen är [elev] duktig, men viljan saknas ibland.

Socialt:
Han är bra kompis, trivs på rasterna

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
kan förbättras genom läxläsning och aktivt arbete i undervisningen.

Social utveckling:
[elev] måste lära sig att lyssna!
och lugna ner sig lite.

Målsättning på kort sikt:
Plugga för nästa NO prov

Målsättning på lång sikt:
G i alla ämnen.
Ev byte till [lärare i SV2] och Svenska 2 efter jullovet.Skolan kan:
Förbereda byte till svenska 2
Påminna om att vara tystare och lugnare

Föräldrar kan:
kolla läxorna och ringer ifall det behövs!

[elev] tar ansvar för läxorna!
[elev] gör läxor minst 30 min varje dag!

12121084

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Klarar alla ämnen bra, utom Ma o. No.

Socialt:
snäll, glad, positiv, omtänksam, rolig, trevlig, kan umgås med alla, positiv ledare,

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
No
Ma? Gruppbyte ([mentor])

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Vill få ett bra betyg, med några VG o. MVG.

Målsättning på lång sikt:
Vill jobba med människor.Skolan:
[namn] måste ta kontakt med [namn], ([namn] o. [namn]) ang. Ma o. NO för [elev]s del,

Matris för Sp?

Föräldrar:
Stöttar vid läxor och prov.

Elev:
fortsätta jobba så bra som Du gör nu, ännu bättre säger Mamma.