13131005

[Elev] vill bli bättre på att inte ställa oroimliga krav på sig själv.

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.Skolans åtagande: att tydliggöra de krav som gäller i de olika ämnena och säkerställa att [elev] blir medveten om var hon befinner sig i förhållande till målen i respektive ämne.

Skolans åtagande: Ge möjlighet till diskussion och reflektion samt ge en god respons på det som kommer fram.
[Elev]s ansvar: Att medvetet arbeta för att synliggöra sin förståelse och aktivt ta del i olika diskussioner.
Hemmets ansvar: Att hjälpa och stödja [elev].

13131004

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.

Att utveckla sin förmåga att planera sitt arbete.Skolans ansvar: Att ge tillfälle till diskussioner samt ge konstruktiva framåtsyftande råd.
[Elev]s ansvar: Att aktivt ta tillvara på de tillfälle, både spontanta och planerade, som erbjuds för diskussion.
Hemmets ansvar: Att aktivt stötta och stödja.

Skolans ansvar: Att tillhandahålla tydliga instruktioner och ramar.
[Elev]s ansvar: Att ta tillvara på information samt se till at få information som eventuellt har missats.

13131002

bli mer akriv vid muntliga diskussioner
höras mer.

Bra betyg i kärnämnena
Ändra inställningen till Fymindre grupper
diskussioner tjejer – tjejer
bygga upp självförtroende

positiv

Uppföljning: senast ”utvecklingss. vt 07

11111041

1. Bli bättre på gångertabellen.
2. Bli bättre på att stava.
3. [elev] ska bli bättre på att göra läxorna.1. Träna på gångertabellen varje dag. Hemma + skolan
Träna på datorn. hemma. Ha en lapp på bänken.
2. Läsa, övningar på blad, övningskort.
3. Gör läxorna direkt.1. [elev], föräldrar, ansvarig lärare.
2. [elev], föräldrar, [lärare].
3. [elev], föräldrar, [lärare].

11111040

1. Tro mera på sig själv.
2. Läsförståelse.
3. få bättre uttal i engelska.1. Strunta i andra. Jobba i matte. räcka upp handen (Ma). files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Jobba med veckans ord.
2. Läsa varje dag. högt och tyst. Fråga frågor + i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa långsamt.
3. Läsa engelska högt. Hemma + i skolan.
Film, musik.1. [elev], Föräldrar, Lärare,
[lärare].
2. [elev], Föräldrarna, [lärare].
3. [elev], Föräldrarna, [lärare]. Ingen underskrift alls!
därför heller ingen kunskap om medverkande förälder.

11111039

1. Stava bättre
2. Bättre uttal i engelska
3. bli säkrare i ma + öva gångartstabellen
* Hundar1. Läsa mera, både högt och tyst.
Hemma och i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Tänka på stavningen i berättelser.
2. Läsa engelska högt hemma och i skolan.
3. Jobba hemma + Fortsätta. + träna på gångertabellen.1. [elev], [lärare], Föräldrar.
2. [elev], Föräldrar, [lärare].
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111037

1. Tala högre.
2. skriva snyggare.
3. Stava bättre.
4. Hänga med i engelskan och matematiken1. Tro på dig själv. – Träna
2. Spela in på band – hemma.
2. Tänka på hur du håller pennan mot långfingret.
3. Få orden som blir fel i berättelsen i läxa.
4. Jobba på, göra läxorna, ta hem, Lyssna1. [elev], Mamma,
[lärare].
2. [elev].
3. [elev], [lärare].
4. [elev], Mamma, [lärare].

11111036

* Få bättre lässtrategier – Läsa bättre.
* få bättre stavningsstrategi.
* vara ifatt ni matte.*Läsa enligt strategierna. Hemma och i skolan > träna
* Träna enligt stavningsstrategier.
* Få förberett material.
* Ta hem mattebokoen varje dag.* 1. [elev], [lärare], Föräldrar.
2. [elev], [lärare]. Föräldra.
3. [elev], Föräldrar, [lärare].

11111035

1. Bli bättre på att läsa högt
2. Bättre uttal.
3. Bli fokuserad på matematiklektionerna.

* Läsa mera om djur.1. Läsa högt varje kväll hemma med inlevelse.
1. Försöka slappna av när du läser högt i skolan.
2. Läsa eng. högt. Hemma och i skolan. Lyssna på engelska . på DD – hemma.
3. Inte tänka på annat1. [elev], Föräldrar.
* [elev], [lärare].
2. [elev], [lärare]. Föräldrar.
3. [elev].

11111034

1. Skriva snyggare
2. Läsa och tala högre och tydligare
3. Ma – Kunna 8:ans och 6:ans tabeller
4. Bli bättre på uttal
* Extrabok i Matte.1. Träna mera. Skriva långsammare.
2. Tänka på att läsa och tala högt och tydligt.
3. Träna hemma.
4. Läsa högt och långsamt. i skolan och hemma. Ta hem textboken1. [elev].
2. [elev], [lärare].
3. [elev], Mamma.
4. [elev], [lärare], Mamma.