12121146

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Nyfiken, aktiv, försöker alltid, med i diskussioner

Socialt:
Delar med sig

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre i matematik och spanska.
Vill ha bättre struktur i sitt arbete. Klarare instruktioner från lärare.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:

Målsättning på lång sikt:
Starkare i svenska.Skolan:
[lärare] gör tester med [elevens initial] för att närmare se hur [elevens initial] ligger till.
[lärare] hör av sig till [mamma] hur det går på tester.

Föräldrar:
fortsätta jobba och hjälpa [elevens initial] hemma.

Elev:
Vara extra noga med att läsa igenom instruktioner.
Dubbelkolla med lärare så att han förstått.
Lyssna noga.

12121123

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mu går bra
Det är kul med SO
Bild är rolig.

Socialt:
[elev] tar egna initiativ.
Är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vara mer muntlig aktiv i alla ämnen.

Social utveckling:
Våga ta plats.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Vara muntlig aktivSkolan:
– alla ämnen: diskussions- samtalsfrågor i mindre grupp.
se till att [elev] sitter i mitten av klassrummet

Föräldrar:
– pågående samtal om muntlig aktivitet på lektionerna

Elev:
räcka upp handen varje lektion