12121045

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
No, So, Sv

Socialt:
Tar de svagas parti.
Bra kamrat.

Kunskapsutveckling:
Hemkunskap och Idrott.

Social utveckling:
Inte låta sig bli irriterad av andra.

Målsättning på kort sikt:
Vara mer nogrann med läxorna.

Målsättning på lång sikt:
Inte låta sig bli irriterad av andra.
Förbättra sin egen fysik.Skolan:
Fortsätta med läxboken.
Fördjupning. Behöver mer att bita i.

Föräldrar:
Bevaka sovtiderna.

Elev:
Fortsätta fokusera på målen!
Inte tappa taget!