12121046

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen

Socialt:
God kamrat

Kunskapsutveckling:
Engelska, Svenska

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Bli bättre på engelska läxorna.

Målsättning på lång sikt:
Läsa skönlitteratur hemma.Skolan:
Påminna om att läsa mer

Föräldrar:
Fortsätta peppa och förhöra

Elev:
Läsa! (understruket)
Ta hem och repetera.