12121044

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott och Matte

Socialt:
Föra ett arbete frammåt

Kunskapsutveckling:
Engelska

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen på engelskan. (När du kan)

Målsättning på lång sikt:
MVG i matteSkolan:
Engelsklärare se (elevens namn)

Föräldrar:
Prata engelska hemma.

Elev:
Sitta långt fram i klassrummet.