12121043

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott, Engelska, NO

Socialt:
Kan peppa andra.

Kunskapsutveckling:
svenska och matte

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Vara mer aktiv på lektionerna.

Målsättning på lång sikt:
Att få MVG i Engelska och Idrott.Skolan:
Bestämma platser
Killar för sig på idrotten ibland.

Föräldrar:
Hjälpa till med matten.
Påminna om läxor.

Elev:
att vara mer aktiv.