12121042

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Matte och idrott

Socialt:
Lätt för att hitta kompisar.
Behöver ingen bästis.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Bli bättre i Sv, So och No

Social utveckling:
Tänka mer på andra.
Ta lite mer plats.

Målsättning på kort sikt:
Ta mer plats. T.ex. räcka upp handen.
Bättre närvaro.

Målsättning på lång sikt:
Nå VG i matte, idrott och So.Skolan:
Fråga dig fast du inte räckt upp handen.

Föräldrar:
Påminna om målen

Elev:
Fokusera mer. Vara aktiv på lektionerna.
Lägga sig i tid.