12121002

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Klarar i stort sett målen i 2:ans matte.

– Socialt:
Lätt för att få kontakt med människor.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Skrivning

– Social utveckling:
Ta mer ansvar!
Tänka före handling.
Koncentration

Målsättning på kort sikt:
Mellanrum mellan orden.
Renare skrift.

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:an.Insatser/Ansvar för att nå målen
Skolan:
Träna skrivning på olika sätt.

Föräldrar:
Skriva 2 meningar varje dag. (Stötta).

Elev:
Skriva 2 meningar varje dag.