12121001

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Matte + –

– Socialt:
Hjälpsam
Tar ansvar

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Läsning

– Social utveckling:
Komma ihåg att ta med läxan.

Målsättning på kort sikt:
Känna igen och kunna skriva alla de stora och små bokstäverna.

Målsättning på lång sikt:
Läsa med flytInsatser/Ansvar för att nå målen
Skolan:
Läsprojekt
Spec.lär.

Föräldrar:
Läsprojekt, läsa 1 sida om dagen och skriva 2 meningar.

Elev: Läsa 1 sida om dagen och skriva 2 meningar
Läsa