12121000

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Säker läsare
Skriver väl

– Socialt:
Mån om andra människor
Tar ansvar

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Multiplikation
Stavning

-Social utveckling:
Starkare tal

Målsättning på kort sikt:
Multiplikation 1-5 tabell

Målsättning på lång sikt
2:ans mål

– social utvecklingSkolan:
Tabellbok
Mer talträning (i ringen)

Föräldrar:
Öva tabeller
Träna stavning

Elev:
Fortsätta läsa böcker
Träna tabeller
Göra läxan i god tid