12121006

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Läsa böcker nivå 5
Räkna +, räkna –

– Socialt:
Bra på att komma ihåg läxorna.
Bra på att lyssna. Bra på att läsa läxan högt.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Ma: träna på klockan
” ” tal upp till 1000
Låna böcker och läsa dom själv.

– Social utveckling:
Att våga tala högt och mer.
Leka med alla kompisar i klassen.

Målsättning på kort sikt:
Kunna klockan, ramsräkna till tusen

Målsättning på lång sikt:
Målen i åk 2. Skolan
Namn 1, Namn 2, Namn 3, Namn 4

Föräldrar:
Mamma Namn, pappa Namn

Elev:
Namn