12121083

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott, Slöjd, Matematik, SO, NO,

Socialt:
Snäll, trevlig, omtänksam, noggrann, trygg i Dig själv, smårolig,

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
SV; läsa mer böcker
En; läsa mer böcker, titta på engelska filmer o. koppla bort svenska textremsan.

Social utveckling:
Räcka upp handen mer.
Prata lite mer på de olika lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
G i alla ämnen.

Målsättning på lång sikt:
Skolan:
Kolla upp om [elev] kan få extra En på EVA. ([mentor])
Prata med lärarna i En o. Sv, hur läget är just nu. Fortlöpande. ([mentor])

Föräldrar:
Stöttar och stödjer vid läxläsning o. prov.

Elev:
Läsa fler böcker både på Sv o. En.
[elev] pratar med [namn] om lämpliga böcker i En o. [namn] om svenskböcker.
Läsa på läxorna bättre.
Kolla engelska filmer.