12121037

Elevens starka sidor

Kunskapsmässigt:
Ma , NO , idrott

Socialt:
Bra kamrat
Bra på att lysna
Stå för sina åsikter

Kunskapsutveckling:
So och Sv.

Social utveckling:
Prata om rätt saker på lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen.

Målsättning på lång sikt:
VG i Sv och So
MVG i idrott.Skolan:
Påminna om räcka upp handen.
Hjälp med placering

Föräldrar:
Påminna om målen!

Elev:
Mer positiv kring skolfrågor!
Fokusera mer på lektionerna.