12121036

Elevens starka sidor

Kunskapsmässigt:
Ma, Idrott och Engelska

Socialt:
Du är empatisk.
God kamrat

Kunskapsutveckling:
Tala engelska och tyska.

Social utveckling:
Prata mer. ta större plats.

Målsättning på kort sikt:
Prata mer. Läsa mer skönlitteratur.

Målsättning på lång sikt:
Nå MVG i idrott, Ma och EngelskaSkolan:
Placering.
Fråga även om du inte räcker upp handen. Peppa lite!

Föräldrar:
Peppa!
Prata främmande språk.
Tipsa om böcker.

Elev:
Att prata mer
”Hänga på föräldrarna.”