12121008

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: Bra på läsläxan, Bra på himmel och pannkaka.
Gör fina bokstäver.
Ma: Räkna + och -, räkna pengar

– Socialt:
Du är en person som man kan lita på
Du är hjälpsam

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv. skriva punkt efter en mening
Läsa i låneboken lite varje dag, Så att Antons bok blir lagom svår
Ma: klockan kvart i och kvart över, ramsräkna till 1000

– Social utveckling:
Komma ihåg att göra läxorna.
Ta ansvar för läxorna.

Målsättning på kort sikt:
Läsa lånebok varje dag
Jobba med klockan, minuter, kvartar
Komma ihåg läxan

Målsättning på lång sikt:
Nå målen i åk 2 Skolan:
Namn 1, Namn 2, Namn 3, fritidspersonalen

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev
Namn