Inskannad version

Min syn på skolan

Det finns en hel del som är bra i det nuvarande skolsystemet. Men det finns
även mycket som inte är bra, och som går att förbättra.
En viktig fråg, som det förhoppningsvis snart blir ändring på, är
betygsfrågan. Många vill ändra betygssystemet, andra vill ha kvar det
gamla.
Som det ser ut nu så blir det troligtvis, målrelaterade betyg. Där sätter
läraren upp ett visst ”mål”, en viss mängd kunskap i ett ämne, som man
måste kunna för att få ett visst betyg. Det här kan få elever att vilja
studera mera, och få ett slut på de betygsorättvisor som ibland förekommer.
Får man ett slut på de här ”orättvisorna” där en del lärare sätter ”fel”
betyg, så kommer många elever att bli mer motiverade. Baksidan med det här,
är att en del elever kan bli pressade, och ständigt nervösa för att komma
”efter”.
Detta kan avhjälpas med mer personal i skolan. Fler lärare. De som behöver
hjälp. Ska få hjälp.
Det betyder mer och högre bidrag till skolan
Det finns mycket man skulle behöva mer pengar till. Satsa på ungdomen. Som
det är nu, är samhället inriktat till de personer som är mellan 20-65 år.
Detta måste det bli en ändring på.
Min skola år 2000
Om jag skulle få bestämma hur skolan skulle se ut år 2000, skulle jag
genom|föra det jag tidigare nämnt.
Jag skulle även ge eleverna mer ansvar, och försöka få bort den dåliga
attityden och de fördommar som oftast finns emot skolan.
Börjad skolgång vid 6års ålder skulle jag se som en självklarhet, samt
förskola vid fem års ålder, och mer kommunala daghem.
Jag skulle vilja få alla elever att se skolan som ett roligt och viktigt
inslag i deras liv, och inte som ett nödvändigt ont.
För att genomföra allt detta behövs, återigen, en stor satsning på
ungdomen.

Personligen har skolan betytt, och kommer att betyda en stor möjlighet till
utveckling. Den påverkar och kommer att påverka mitt liv, som den gör för
alla andra.