Lära för livet
De flesta val vi gör här i livet innebär både fördelar och nackdelar. Man
försöker välja de alternativ som ger fler fördelar än nackdelar. I många
val får man aldrig veta om beslutet man gjort var rätt eller fel, eftersom
man inte vet hur det blivit om man valt ett annat alternativ. Det ämne jag
valt att skriva om är musik. Det beror på att ett av de stora val jag gjort
i mitt liv var att välja att gå i musikklass. Det tror jag var rätt val för
mig.
Eleven markerar nytt stycke både med ny rad och med indrag I min skola
har vi duktiga lärare så jag lär mig mycket innom själva ämnet. Jag
utvecklar min sångröst och min musikalitet. Men musiken hjälper även till
att förbättra mitt självförtroende. På musik|lektionerna lär jag mig att
våga visa vad jag kan, våga göra fel och våga synas. Detta trots att jag
inte är den som sjunger bäst eller är jätteduktig på att läsa noter. Jag är
nästan sämst i klassen på att spela trummor, och bas är inte heller min
starka sida.
Detta, att våga göra saker är något jag har nytta av hela tiden i mitt liv,
till exempel i skolan. Att våga svara på frågor även om man är osäker,
eller att våga prata med läraren om olika saker innebär ofta fördelar.
För mig är musik inte ett ämne där man sitter och latar sig och trallar
med. Musik är ett krävande och ofta väldigt svårt ämne. Man måste vara
koncentrerad och uppmärksam, och detta om något är en kunskap man har
annvändning av i klassrummet under såväl matte- som bild lektionerna. Och
om det är som jag tror, kommer jag att annvända dessa kunskaper i
arbetslivet och i det allmäna livet som vuxen.
Jag anser att både de konkreta kunskaperna, som sång|tekniken och
musikerfarenheterna, och de mer abstrakta kunskaperna, som självförtroende,
målmedvetenhet och att våga visa sig själv, kommer att vara viktiga för mig
i framtiden. Det är till exempel lättare att få jobb och andra möjligheter
om man vet vad man vill och tror på sig själv, och alla har nog glädje av
att kunna sjunga.
Jag tror att detta inte bara beror på att jag går i musikklass. Jag tror
att musikundervisningen på andra skolor kan ge lika mycket om eleven vill
lära sig och tar till sig kunskapen.
Under mina skolår har jag fått uppleva, och upplever, mycket roligt. Jag
har medverkat i musikaler där jag fått spela teater, dansa och sjunga. Vi
har även gjort många koncerter, luciatåg och andra sånguppvisningar, vilket
gjort musiken och skolan rolig.
Jag vill fortsätta med musik och det är lektionerna i skolan, och det som
hör till, som fått mig att upptäcka något otroligt roligt som jag skulle
kunnat missa helt. Jag älskar den pirriga känslan innan ett uppträdande.
Jag älskar sorlet från publiken som tystnar när lokalen släcks ner. Jag
älskar sången och uppträdandet, jag älskar överraskningarna, och jag älskar
känslan efter en bra föreställning.

Innehåll: Lära för livet. Mycket trovärdigt o genomtänkt. Form: Artikel
– ej gått igenom instruktioner. Många bra formuleringar. VG +

Lära för Livet!

I början av högstadiet såg jag på skolan som något tråkigt man blev tvingad
till, inte något som var bra och hjälpte mig, bara roligt att få träffa
vännerna.
Senare i åttan började jag gripas av panik, detta var i samband med mitt
första betyg. När jag såg detta kännde jag bättre än så här kan jag. Första
terminen i 9: an såg jag på skolan som en hjälp att få den kunskap jag
kommer behöva. Jag började ta skolan på allvar. Ibland behövde jag inte äns
läsa på ett prov, för att jag varit med och lyssnat på lektionerna.
I SO: n hade vi nu fått en ny lärare. hon hade blivit utbildad för gymnasie
nivå, detta märktes på både henne och våran klass. På hennes lektioner var
det studiero. Detta var väldigt bra för kunde man hänga med på hennes
föreläsningar förstod man nästan allt Denna lärare gav mig nytt hop om att
få gå ut 9: an med bra betyg. Vi fick även en ny lärare i Svenska, hon var
inte en utbildad lärare men ändå fick hon oss att lyssna och förstå. Hon
hjälpte mig med mitt språk och stavning. Hon gjorde det faktist ganska
roligt att gå på lektion (det är ganska viktigt efter 9 år).
Sen femte klass har både jag och mina föräldrar bett om extra hjälp med min
stavning, men nekats detta. Lärarna sade varje gång att man inte går på
stavningen längre.
Vi trodde dem men tyckte ändå att man borde kunna göra något åt mitt
problem, det är ju ändå viktigt att kunna stava.
Sen vi fått dessa nya lärare har jag förbättrat mig, börjat göra saker för
att underlätta min utveckling, som exempelvis tagit den hjälp jag kan få av
mina lärare, genom att han eller hon visar mig vad jag kan göra bättre.
När jag sen fick mina första betyg i 9: an märkte jag vilken hjälp jag hade
fått. Jag hade nämligen höjt mig i 5 ämnen.
Med detta vill jag bara säga att det är inte bara ämnena i sig som är
viktiga, läraren har även en stor påverkan!

Trots att jag har förbättrat mig så i skolan har jag nu valt att gå på Riks
handbolls gymnasiet!

3. Lära för livet!

Alla vet att meningen ”vi lär inte för skolan utan för livet” är en sann
mening.
Att gå skolan hjälper oss elever förbereda oss för framtiden.
Det är inte altid vi tänker på att vi går i skolan för våran skull, ofta
går vi för någon annan och det är fel.
I skolan har vi ca 16 ämnen eller flera. Det är något vi elever ofta klagar
på. Vi tycker det är för många och att många av ämnena är oviktiga. Efter
som att vi inte vill jobba med det området sen. Det vi inte tänker på är
att varje ämne är junikt i sig.
Ofta tycker vi/jag att det är tråkigt att lära sig och det tar långt tid.
Att lära sig grammatik är något som jag tycker är tråkigt. Fast när jag är
i en situation där någon person frågar något på tex Engelska, har jag inte
den atetyden längre. Då blir jag glad och ofta tycker jag att dom timarna
man satt på en stol i ett klassrumm värkligen lönat sig. Samma sak är alla
temadagar, prao, projekt arbeten och all lära man får i skolan, Det lönar
sig till slut.
Tema dagar och prao dagar är något som hjälpt mig mycke från att varit helt
vilse till att jag nu vet vad jag vill bli, när jag blir stor.
Och nu har jag kunnat söka till en linje till gymnasium som ska hjälpa mig
nå mitt mål.
De ämne som har hjälpt mig mycke är det engelska språket. Efter som vara en
person som mig att gilla resa och som reser mycke. Så måste man kunna prata
de engelska språket för att kunna komunicera med andra människor som inte
kan Svenska. Det jag också har lärt mig mycke är att stå för vad säger och
gör. Genom att skriva mycke vad jag tänker och tycker. Elevråd är något vi
har i alla skolor, som är gjort för att vi ska kunna va med och bestäma och
få våras röster hörda.
Projekt är något vi också håller på med i dom olika ämnena. Där vi får lära
oss hitta information på olika sätt och bilda egna uppfatningar. Projekt
arbbetena kan handla om allt mellan himmel och jord. Genom all läxa vi får
lär vi oss atomatiskt hur vi ska planera saker och ting.

När jag blir ca 20 och äldre kommer jag och dom flästa märka att all år som
vi sutit på en stol i ett klassrumm kommer löna sig. All kunskaper som jag
har lärt och kommer lära mig kommer jag ha stor nytta av längre fram i
livet.
Just nu tycker jag skolan är en plåg och jag tror många håller med mig.
fast jag får tänka att det är för mig jag gör det inte för någon annan.