Har det skett en förändring eller en försämring av det skrivna språket hos elever i årskurs nio?

Sammanfattning

Engelska ord i elevers svenska texter

Sammanfattning

Uppsatsen i sin helhet: urn:nbn:se:vxu:diva-780