Har det skett en förändring eller en försämring av det skrivna språket hos elever i årskurs nio?

Sammanfattning