Inskannad version

Mina skolår

nu går jåg mitt sistA år i skolaAn men om jag tenker lite eFter så vArAllt
semre när mAn vAr Liten Fördå så HAde man HelA skoLgongen FrAmFörsig det är
skönt Att snart VArA KLar med KoLAn de t HAr VArit FÖr mycket Att gå UPP
KLoKAn SJU. det ä in te KUL Att gå i SOLAn som mam HOPAdes när mAn Börgade
FörstA KlAS Men det HAr VArit rät BrA endä mAn HAr tre FAt MOngA komPisAr
som mAn HArvArit VäLdigt gLAd För. men nu SKA jAg ite prAtA om det mer För
muskA JAg BeretA HUr minSKOLgong HAr VArit. n är JAg BörgAde SKOLAn på Min
FörstAdAg i SOLAn så jordevi in genting men sen så HAde JAg nio longA år
eFter mig Jag HOPAS att det SKA gå Fort AndrA dagen i SOLAn joBAde JAg
gLATT och tyKte Att det vAr kulm e åren gick det BLeV BArA tråKigAreoch
tråkigAre till SLUt så VAr det jäte tråkigt JAg Låg HemA och god e istelet
FÖRAtt gå till SOLAn det VAr gAsSKA tråkigt men det VAr Betre än SKOLan
FrLärArna VAr dUmA och FAtAd ingenting FÖresten såHeter JAg KaLe Jag VAr
ganskA tjok när JAg VAr Liten så JAg BLev retAr Det kAnsKeVArDärFör Jag var
HemAsÅmycket men iVArge FALLs BLev JAgretAd dom KALAde mig KLUmPen och
VALLKen så jAg VAr gAnskA ensAmen i HelA min SKOLgong UPP till FemAn FÖr då
BörJAdet en ny eLLev som VAr gAnSKA sor HAn Me MoBArnA SKULe gå på Honon
men hAnn VågAde gA iFrån nonting som jA gAldrig HAde vågAt JOrt men när JAg
VAr med Honom så vÅgAde jAg de t vAr som om JAg BLeV stArKAre AV Att HA en
KomPis HAn SA Att HAn VAr närA på Att BLidränKt AVen SOm redAde Honom jämt
sen des så HAr HAn VÅgAt SAKt iFrån min vändning På redSLAn BLev en KomPis
HAn Heter Jony men en gong så VAr Jony sJuK då KOm MOBArna till mig och SA
Att Om JAg in teSLår till Jony och ser till At HAn Försvin er så skULe dom
shittaA mig men Jony VAr min ven JAg SA Att JAg SKULe JÖrA det men det sULe
JAg inte JAg gick Hem till Jony och BeretAde HUrALLt Hengde iHOP. HAn SA At
viSKULe LOSAS Att JAg BLeV OVen med Jony För då SKULe de Få se vende BråKAr
med ViSA VA ViKAn i SKOLAn nestA dAg JOrde Vi VA Vi SKULe mOBArnAs LedAre
KOm FAm till mig Och PUtAde PÅ mi och SA Att JAg VAr KOLAre en VAdom trode
Och Att JAg VAr en igenget men JAg SA Att JAg inte vill VArAen i genget sen
gick Jony och JAg Hem.

Det var en gång en tjej som hette Sara. För tre månader sen var hennes
mamma med om en bilolycka. Hon hade så bråttom hem från jobbet för hon
skulle skjutsa Sara till hennes dansuppvisning, så hon krockade med en
Lastbil.
Hon hade förlorat så mycket blod så att hon inte kunde överleva.

Sara hade precis gått ut 9:an så det är sommarlov och Sara och hennes bror
Jonny, som är 5år, ska flytta till sin pappa. Deras pappa bor nåra mil från
deras mamma.
Det var ett år sen de var hos sin pappa, ja de brukade inte vara där så
ofta, Så Sara hade inga vänner där.
Efter en vecka så kommer hennes pappa och frågar om hon vill sommarjobba.
Sara tänker en stund och hon bestäm|mer sig för att göra det.

Hon sommarjobbar på en strand som hennes kusin jobbar på, han är 18 år och
heter Niklas.
Efter nåra veckor träffar hon en kille. Som hon blir litte intreserad av,
men hon vågar inte gå fram och prata med honom.
Dagen efter träffar hon honom igen han spelar volleyboll med hans kompisar.
Han går fram till henne och en tjej hon jobbar med.
Han frågar om dem vill vara med och spela vollyboll.
Sara blir nervös och vet inte vad hon ska säga så hennes kompis maria som
hon jobbar med svarar Nej tyvär vi måste jobba.
Han frågar vad de heter och han säger vad han heter Joel heter han.
Joel frågar om dem ska jobba i morgon med. Sara svarar Nej de är sista
dagen idag. Joel frågar om de vill följa med på fest.
Sara och Maria tittar på varandra de säger: ja varför inte.
och va bra så ses vi här imorgon Kl. 20.00 går det bra frågar Joel.
Ja det gö det.

Nästa dag Kl. 19.00 ringer maria till hon och frågar om hon kan komma.
Ja visst säger Sara skynda dig ja vet inte vad ja ska ha på mig du måste
hjälpa mig.
När de är klara går de till stranden då kommer en bil och i den sitter
Niklas hennes kusin han kör bilen och med sitter Joel.
Joel ropar: skynda er vi ska hämta nåra till
Sara skäms för hennes kusin är med dem säger inget till varandra.
Men när de har varit på festen en stund kommer Niklas fram till Sara och
Maria och säger ni borde gå hem nu. Sara lyssnar inte. Niklas säger ska jag
ringa till din pappa eller be han hämta dig. Sara och Maria går hem för
Sara hade inte berättat att hon skulle på fest. Sara hann inte säga något
till Joel.

Efter en vecka och hon har inte träffat Joel något och i morgon börjar
skolan Sara är nervös. Hon går inte på samma skola som Maria så hon känner
ingen

Första dagen i skolan.
Sara kommer för sent och vet inte vart hon ska vara så hon går till
rektorn. Rektorn visar vart hon ska vara.
När hon kommer in i klasrummet presenterar läraren hon.
Sen säger hon du kan sätta dig där bak brevid Joel Sara tänker joel kan det
vara han och de var det joel vart glad över att se hon. Joel frågar o de
kan träffas efter skolan. Sara vart glad och svarar ja.
Dem slutar tidigt så efter skolan går dem till stranden. Joel frågar vart
hon tog vägen på festen. Dem går och pratar länge

Dem träffades mycket och till slut vart de tillsamans.

SLUT!

Du har inte angett vilket ämne du valt!

Så många språkliga brister, att uppsatsen blir mycket svår att läsa och
förstå. Lägg märke till alla ändringar jag gjort

Att byta skola

Jag står i mat-kön och jag är nästan framme när jag får en ihopviket papper
i nacken. Jag kollar bak och där står dom, det coola-|gänget, som de kallar
sig. Alla på skolan hade respekt för dom även lärarna. Jag tog min mat och
gick och satte mig vid ett bord, och efter några minuter kom mina kompisar
och satte sig ner, det är lelle och viktor. Jag slår en blick mot coola
gänget och dom kollar tillbaka, men plötsligt reser sig två av dom sju som
är med i gänget och kommer hit.
Varför kollade du på oss? sa Sivert, Jag tänkte snabbt för att komma på
nått bra men av ren rädsla sa jag att jag inte kollade. Då sa Sivert att
jag ska få se när jag kommer ut från matan. Ok tänkte jag, jag gick och
slängde min bricka och gick ut för att se vad han ville, när jag närmade
mig utgången blev jag rädd, men jag fortsatte mot utgången. När jag kom ut
stod gänget där och de tog tag i mina armar och började känna igenom mig
efter värdesaker. De tog min mobil och mina tjugo kronor. Jag gick hem
direkt efter skolan och berätta vad som hade hänt och nästa dag hade min
mor ringt till rektorn och vi skulle snacka med han. Vi snackade ett tag
och vikom fram till att det enda man kunde göra var att byta skola och det
fick jag göra med. En väcka senare började jag på en ny skola nere i stan
jag fick ta busen dit, jag skulle börja i 6a och skulle va i sal sju. Och
vi började och det va en kul klass.
ny sida
Det ringde ut för rast och jag märkte direkt att där var fyra olika gäng,
två tjej gäng och två kill gäng. där var de coola killarna och där var dom
som var mobbade, för att inte bli mobbad själv tog jag coola gänget att va
med på rasterna. Och nu va det jag själv som mobbade dom som var svagare,
men sen i sjuan så kom de andra i min klass till den skolan som jag gick på
för att där fanns inte mer än till klass sex på min första skola. jag hade
mitt gäng och de hade sitt, men vi var fler så dom vågade inte göra nått
mot mig. Istället blev vi kompisar och bilda ett stort gäng som hjälpte dom
som var mobbade istället för att mobba dom.

magert
g-