12121051

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska, Spanska, Matte, vissa delar av Slöjden, SO, Hemkunskap, Musik och NO

Socialt:
Bra kompis
Känner av hur andra mår.
Lyssnar på andra.

Kunskapsutveckling:
Musik Hemkunskap Engelska
Spanska

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Plugga bra till de närmsta proven.

Målsättning på lång sikt:
Bli bättre på att skriva i svenska, engelska och spanskaSkolan:
Mer strukturerade musik lektioner
Grammatik knep-papper. ”lathund”

Föräldrar:
Påminna om målen.

Elev:
Läsa läxor och inför prov.
Fortsätta vara fokuserad och aktiv.