Att byta skola

Att byta skola är det som om att man förlorat sinna vänner.
Man lämnar sinna kompisar lämnar sinna klass kammrater och lärare som man
trivs med. När man bytter skolan och få nya klass kammrater man kan inte
skoja med dom på samma sätt som dom gammla klasskammarater.
För att man känner ingen elever och lärare i den nya skolan. Man vet inte
hur lärare och eleverna är mot dig är dom snälla eller taskiga mot dig.
Man vet inte det från början man kommer sakna sinna gammla klass kammrater
tills du lära känna dom väl.
Efter ett tag kommer man glömma sina gammla klass kamrater man glömmer bara
dom som har varit taskiga inte dom som har varit snäll dom kommer man
aldrig att glömma.
det hännde med mig när jag byte skola jag glömmde bara dom som var taskiga
mot mig.
Det hännder alltid så när man byter skola.

Att byta skola.
Att byta skolan för mig är det inget problem. Jag har gjort det nästan hela
mitt liv. Mitt först skol byte var när jag flyttade ifrån Arizona till
Virginia. I början var det lite svårt för mig, för att det var första
gången jag har gjort någonting så här. Men när första dagen gick då hade
jag redan kompisar.
Eleven markerar nytt stycke, både med ny rad och med indrag Efter det
året så vart allting okej. Jag hade kompisar allting var lugn, tills min
pappa flyttade till ett annat bostad. Där var jag tvungen att byta skolan
igen. Jag var då i mellan stadiet. Precis som före gången så vart jag rädd
och nervös. Men precis som före vart allting okej igen.
Några år gick förbi och då tänkte jag, okej nu ska vi inte flytta mer. Men
dagen kom, vi flyttade igen. jag vart så ung. Jag var i sexan och jag
flyttade redan tre gånger. Nu tyckte jag att det var ingen problem att
flytta.
Sexan gick och då kom sjuan. Där var alla ifrån sexan tvungen att byta
skolan. Men i USA är det annorlunda än här i Sverige. Där finns det många
skolor att välja ifrån. Efter sjuan så kom sommar. Det var då mitt liv
ändrades. Min mamma kom till Sverige innan jag började sjuan. Men när
sommar kom då åkte jag till Sverige för semester. Jag skulle har vart här
för två månader, men så var jag här för två år istället. Efter de två
första månaderna gick, då bestämde jag att jag skulle stanna här i Sverige,
och byta skolan igen. Först var det jätte svårt att sätte mig i ett skola
för att jag kunde inte svenska då. Första dagen i skolan var rätt så bra,
jag träffade många lärare och många killar som senare var vi riktig bra
kompisar.
Ett halvt år senare så vart det lite knappt. Jag hade många möte med
rektorn och några lärare. Det var då jag var tvungen att byta skola igen.
Men det här gången var det bara tills jag har lärt mig svenska. Efter det
så vart allting klart utan ett sak och det var att de ville att jag skulle
gå till|baks till sjuan i stället för att var kvar i åttan. Men det ordnade
sig efter ett tag.
Åttan var slut och nu är det nian. Det här året går bra. På sommaren är det
tänkt att gå tillbaks till U.S.A och fortsätt skolan där. Men det är inte
tills sommaren förstås.

G-

Mina Skolår.
Jag tycker att den är råligt nu för mina sista termin i grundskolan i
allafall. i skol-|tiden, var mycket bra iblan och tråkigt iblan. Dena bra
tid i skolan är, när vi har skollov. Den kan vara mycket råligt. På
skolanlov, jag bråker träffa många nya kompisser from olika stället.
Jag minst en dag på skollove, när jag var ut tillsamans med mina klass
kompisser, vi spellade fotball, vi läker med varandra, låga pittzer och
borda. Jag tycker att den är så råligt på mina skoltiden, när vi har
skollov.
När jag började mina första skolåret under mellanstadietiden, den var så
spännande för mig. Föratt första dag när jag kom till skolan, jag sag mång
elever som jag hade inte känna i livet. Jag var mycket närvours i den har
tiden. Mina första ämnem som jag tycker att det var bra, den var idrott.
För att den gjörde att jag ska har många kompisser. I minna första
skolåret, dena ämnem som jag tycker om bäst var Engelska, Idrott, Mate,
Bild, Slöjd och Svenska. Jag tycker att den här ämnem var bra för mig, och
lärarena av den här ämnemna var myc-|ket snälla med mig. Jag tycker att den
var råligt iblan när jag hade prov, på olika ämnem, och iblan bli de
tråkigt med läxorna åkså. Den är samansak. Jag gillar att har läxa på bild,
för att nån går hem, man ska bara sittar och börja rittar. Jag tycker att
den var så råligt. I första året på skolan, jag hade fött många kompisser.
Jag tycker att den var lite anårlånda i skolan har i sverige. Jag trode att
det skulle vara samma saker from kom i mitt land sierr leone och med samma
reglar. Men det var inte samma reglar. Jag tycker att skollan i sverige är
mycket bettre än skolan i sierra leone. För att lärarena slåg elevena i
sierra leone. Elever förädrana betalar for elevena att går till skolan. Men
har i sverige den är inte samma saker. Jag tycker att den är råligt att går
i skolan i svrige. För att allt är gratiss, och den är mycket
mgörligheten.
Jag hade känns bra nu att jag koma snart lämnar grundskolan. Och jag
känns liten lädsson för att många av av mina kompisana ska flyta, som vi
har lämna grundskolan tillsamans. Ska flyta till andr stöden. Men om jag
känna mig ledsson, kanske jag åckså ska flyta till andra stöd. Men jag koma
sakna många av mina kompisserna som vi hade gick till samma grund skolan.
Jag tycker att det var mycket råligt i skoltiden, den gjörde att jag ska
känna många kompisser, och läre mig om många olika saker för Exämple: Jag
läre mig mycket om första och andra väldkriget, och jag läre mig mycket
svenska, mate, slöjd, bild, Engelska, och Teknik. För att första gånge när
jag gick till skolan jag hade inte lärt mig ingentin om de här ämnem, men
jag tycker att den var råligt att läre mig om den här ämnem. Och den är så
viktig att man ska läre sig i skolan.