12121039

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:

Socialt:

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Praktiska ämnen

Social utveckling:
Pigg och glad
se till att andra mår bra, tar även ansvar för det.

Kunskapsutveckling:
Återberätta böcker

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Fixa en Daisy och börja använda den!

Målsättning på lång sikt:
Att ha rimliga krav på sig själv!Skolan:
Påminna om att använda Daisy.
Hjälpa till att begränsa uppgifter och läxor.

Föräldrar:
Påminna om att använda Daisy.
Hjälpa till att begränsa uppgifter och läxor.

Elev:
”Sänka ribban”
Fixa en Daisy