Min syn på skolan
Till skolminister Tomas Östros
Hej!
Mitt namn är Seran Siremaz och är student hos Hörken Gymnasium/Grundskola.
För tillfället går jag i sista terminen i årskurs nio och ska snart börja i
Gymnasiet. Jag skriver till Er angående mina åsikter och synpunkter om
dagens skola och skolsystem, om hur skolorna kan förbättras inför de
kommande generationerna.

Dagens skola är en sofistikerad plats där lärare och elever samlas för att
förbättra vår värld. Det är skolan som inspirerar elever till att bli
politiker, läkare eller forskare av något slag. Skolan tränar upp elever
och ger de en bra uppfattning om hur man kan påverka vår framtid på alla
möjliga sätt.

I skolan lär man sig dock inte bara om matematiska problemlösningar eller
historiska epoker. Man lär sig även det livsviktiga – socialt umgänge. Att
vara social innebär att man vågar ta initiativ och prata eller umgås med
andra. Detta lär inte en matematik lärare ut utan man blir social genom att
skaffa vänner och lära sig av sina ”sociala misstag”.

Skolan erbjuder alltså väldigt positiva saker för sina elever men som allt
annat i vår värld så finns det två olika aspekter på det hela. Det skrivna
var det positiva med dagens skola, det som ska skrivas blir det kritiska
och negativa.

Jag har beslutat att endast ta upp den mest problematiska orsaken till
dålig studiemiljö: Mobbing.

Mobbing är idag ett stort problem och borde stå högst upp på Er ”måste
lösas” lista, om Ni nu har en sådan.

Minst en gång i veckan ser man ett gäng översittare putta eller slå på en
fysiskt mindre person. Eleverna börjar nog mobba för att känna att de har
makt över någon eller något. Detta tillfredsställer översittarna på något
sjukt vis och det stör mig enormt.
Både studieron och studiemiljön försämras starkt pga. dessa elever och man
borde göra något åt detta.
Visserligen finns en ”organisation”, kallas ”Friends”, som ska hjälpa till
att motverka mobbingen men det är inte lyckat. Jag själv har till och med
lagt märke till att det finns vissa friends repre|sentanter som som själva
utför mobbing eller slåss.
Ni, som skolminister måste därför ta tag i detta problem och försöka lösa
det på bästa möjliga vis. Visserligen kan det vara otroligt svårt för även
Er men det måste lösas. Ett bättre sammerbete mellan Er, skolorna och oss
elever kan därför resultera positivt.

Därför vädjar jag till er att ta detta långa, men innehållsrika brev på
fullt allvar. Jag tackar vänligen för Er tid och hoppas vi kan göra skolan
till en bättre plats?

Mycket Vänliga Hälsningar, Elevens namn, klass och skola

MVG