Min syn på skolan

Hej!
Jag är en elev i årskurs 9 i Stockholm och jag tror att jag kan ge några
synpunkter som kan ge dig och dina medarbetare inspiration och kanske nya
perspektiv. Skolan är någonting som man går till varje dag och som är
obligatorisk och därför måste den fungera på ett bra sätt.
Jag har tänkt att behandla de största grundpelarna ur min synpunkt och de
är Lärarna, Maten, Skolbarnens hälsa och Skolpolitiken.
. Eleven använder punkter framför varje avhandling efter ”grundpelarna”
Jag tänkte börja med den allra viktigaste faktorn till en bra skola och det
är Lärarna. Lärarna har ett ansvar att lära ut och inspirera eleverna. Jag
tycker att lärarna jag har är väldigt bra, de kan lära ut på ett sätt som
varierar från lektion till lektion. Lärarna går igenom saker på tavlan,
låter oss jobba fritt etc. Alla har sitt sätt och de flesta är kunniga och
har flera års erfarenhet, men jag tror att det största problemet är
pengarna. Det är ganska dåligt betalt och lärare med höga ambitioner kanske
inte alltid kan köpa de nyaste läroböckerna och göra det de tycker är bäst
för eleverna. På det här området måste jag säga att friskolorna är bättre,
själv har jag sex års erfarenhet och på den skolan hade vi alltid de nyaste
böckerna och lärarna kunde ta sig större friheter. Om man inte gör något åt
det här tror jag tyvärr att de kommunala skolorna kommer få färre lärare
och friskolorna mer. Lärarkvalité har jag aldrig haft några problem med och
jag tycker att alla lärare stöttar varje enskild person och motiverar dem
till ett bra arbete.
Alla lärare har varit väldigt bra men något som vissa inte är så bra på är
att sätta betyg. Vissa kan sätta för höga betyg även fast inte eleven
kommit upp till de kraven och vissa kan sätt för låga. Men lärarna blir
bättre ju mer erfarenhet de får och därför är det viktigt att ha en lärare
som har erfarenhet och vågar sätta det förtjänta betyget.
. För att man ska orka gå i skolan måste man ha mat och då är det viktigt
att det är bra kvalité på maten så batterierna blir ”fulladdade”. Det här
kan inte skolan alltid erbjuda och det är åter igen en fråga om pengar. En
skolmåltid kostar bara ett fåtal kronor, medan fångarna i ett fängelse får
högre standard på sin mat. Behandlingen av maten är också bristfällig,
potatisarna har alltid bruna fläckar och vi har hittat insekter i vår
sallad. Maten är inte bara till för att vi ska orka utan också för att man
ska växa och utvecklas. Jag säger åter igen att friskolorna ligger före, på
den friskolan jag gick testade vi olika matleverantörer och fick två
maträtter att välja bland. Förstås beror detta på att den kommunala skolan
har för lite pengar och inte tillräckligt med resurser. Om man ska se något
positivt kan vi jämföra Sverige med Norge. I Norge får man mjölk till sin
skollunch och får själva ta med sig en macka, fast det är ju lite
annorlunda matkultur i Norge. Dessutom om man inte gillar maten går man
oftast och tar en pommes frites eller något i den stilen och det gör att vi
blir fetare här i landet.
. En sak man hör dagligen i tv är hur skolbarnens hälsa bara försämras. Jag
ser nästan alltid någon rektor eller lärare som beklagar sig över att just
deras skola har haft mobbingoffer på Aktuellt eller Rapport. Mobbing som
jag personligen anser som det värsta som finns i våra skolor är något
jättesvårt och det är svårt att lösa problemen. Tyvärr finns det nog ingen
lösning på det här, mer än att stänga av de som mobbar, men det är bara att
lägga problemen åt sidan. Mobbingen leder ofta till att man mår dåligt och
blir deprimerad, men det finns andra hälsoproblem som Stressen och att vi
rör oss för lite. När man har mycket prov och läxor gör det att vi blir
stressade. Jag får ibland svårt att sova när vi har har stora prov och jag
tror många får en trötthet som relateras till stressen. Detta kan man lösa
om man bara lägger upp ett bättre provschema, med lagom mycket varje vecka.
Nu har jag oftast massa prov innan lovet och inget därefter och detta kan
man absolut få fram en bra lösning på. Problemet med att vi rör oss för
lite är ett lika stort problem och det gör att vi blir överviktiga och har
större chans att dö i hjärt och kärl sjukdomar. Jag tror att man måste
sätta in resurser för att bygga allmänna bollplaner, hockeyrinkar mm för
att få barnen från datorn och tv:n. Detta har jag själv fått erfara varje
vinter, eftersom det inte finns någon riktig bollplan där jag bor. Det
gäller åtminstone för skolorna att få in en extra timme idrott i veckan,
eftersom skolidrotten är en sak som alla måste vara med på. Min skola är
ett bra föredöme, de lägger in en extra timme idrott i veckan genom elevens
val (strecket) och det tycker jag är positivt. På min systers skola har man
gått ännu längre och infört att eleverna masserar axlarna på varandra tio
minuter varje dag. Det är bara ett litet avbrott, men det är bra mot
stress.
. De som har makten och kan förändra skolan är politikerna, men jag kan
tycka att de tar för lite kraft åt skolan. Politiken de för tycker jag är
lite opålitlig. Här i Stockholm bygger de en stor tunnel för enorma summor
som de istället kunde satsas på skolan. Jag ifrågasätter också vissa
politikers erfarenheter och ibland fattar de beslut som kan få ödesdigra
konsekvenser. De har tex infört att hälften lottas in på de kommunala
gymnasierna, vilket är en katastrof för de skolor som håller en hög
standard. För tänk en elev som har dubbelt så bra elever i sin klass,
eleven skulle ju aldrig hinna med i deras tempo. Följderna skulle bli att
eleven blev väldigt stressad och inte får ett så bra betyg som han kunde ha
fått i en annan miljö där han/hon kunde blivit mer stimulerad. Politikerna
drar in pengarna som de skulle gett skolorna och detta gör att de kommunala
skolorna kommer att kollapsa, medan friskolorna hela tiden expanderar och
erbjuder bra skolor. Betygskalan tycker jag också är lite dålig, Den har
för få nivåer och bör ändras så att alla får ett riktigt välförtjänt
betyg.

. Mitt förslag till 2000-talets skola
Ändra skolpolitiken och satsa mer pengar på skolan. Man måste tänka mer
långsiktigt, det är ju vi som skall ta över Sverige om några år och varför
inte satsa på en bra framtid för Sverige? Man måste se till att inte tappa
mer mark till förmån för friskolorna som bara växer, annars tror jag att
den kommunala skolan inte kommer vara det bästa alternativet för den
framtida eleven. Att förbättra skolan och skolmiljön är också viktigt för
de framtida lärarna, eftersom lärarna inte på några villkor kan erbjudas
den miljön som vanliga företag kan. Kanske man också måste försöka höja
lönerna för att locka fler lärare, eftersom det råder lärarbrist. Ett
förslag till att locka lärare är att höja deras status och det gör man bäst
med de förslagen jag har skrivit. För att stoppa stressen i framtiden är
det viktigt att man lägger upp ett schema som har ett jämt tempo och att
tex man har en liten stund där man kan fika eller äta en frukt varje dag
förutom mangarasten. Vissa ämnen kan man ha ute ibland (om vädret
tillåter). Tex kan man ha matteproblem, miljöbeskrivningar i svenskan och
att man avbildar miljön på bilden. Det är aldrig fel att vara ute och få
frisk luft, det mår man bara bättre av.
För att få barnen att röra sig kan man bygga allmänna bollplaner och andra
planer eller områden där man kan utöva aktiviteter. Men det viktigaste när
det gäller aktiviteter är att införa extra idrott i skolan, eftersom den är
obligatorisk. Genom idrotten lär man sig också att planera sina läxor
bättre och det minskar stressen. Dessutom är idrotten en bra paus från
skola, då man kan koncentrera sig på annat och släppa tanken på
morgondagens prov.

Jag hoppas du har fått dig en funderare och nya perspektiv på skolan.

P.S. Besök gärna skolor, jag lovar att det kommer ge dig en ny dimension i
ditt tänkande och ger dig mer förståelse över våra behov D.S.

Hälsningar FF
(Förhoppningar om Förbättringar)

Eleven har gjort en mindmap som skiss och struktur över det eleven tar
upp i texten